Poistoilman lämmöntalteeno, mitoitus ja suunnittelu

Onko kerrostalossanne koneellinen poisto ilman lämmöntalteenottoa? LTO-laitteistolla poistoilmasta kerätään energiaa talteen ja hyödynnetään sitä uudelleen rakennuksen lämmityksessä. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna LTO-laitteistolla saadaan tiputettua noin 30-35% lämmitysenergiakuluista.

Laitteiston mitoitukseen ja suunnitteluun tulee kuitenkin panostaa, jotta saadaan mahdollisimman suuri osa energiasta hyödynnettyä. Liian pienellä laitteistolla ei saada kaikkea otettavissa olevaa energiaa poistoilmasta hyödynnettyä ja liian suurella laitteistolla jäädytetään lämmöntalteenottolaitteen kennot.

Lapon Oy mitoittaa ja suunnittelee juuri teidän taloonne sopivan LTO-laitteiston!

LTO ja maalämpö hybridi

Maalämpökaivojen ja LTO:n yhdistäminen on usein järkevää ja kustannustehokasta. Kesäaikana LTO:n hukkaenergialla voidaan ladata kaivoja, jolloin kaivokentästä saatava hyöty kasvaa. Kaivotarvetta voidaan vähentää, mutta vähennyksen määrän kanssa tulee olla hyvin tarkkana.

Lapon Oy yhdistää LTO:n ja kaivokentän siten, että ne toimivat yhdessä mahdollisimman tehokkaasti. Saamme määritettyä tarkasti kuukausittaiset lämpö- ja jäähdytyskuormat kaivokenttään ja tiedämme, miten ne vaikuttavat kaivotarpeeseen. Tämä vaatii tarkkaa tuntemusta kallioperän termodynamiikasta ja lämmönsiirrosta.

Hybridikohteissa on lisäksi äärimmäisen tärkeä varmistua, että lämpöpumput saavat riittävästi nestevirtaamaa toimiakseen suunnitellulla tavalla. Kokemuksen mukaan tätä ei todella usein huomoida oikein.

Haluatteko takuulla toimivan hybridijärjestelmän? Pyydä tarjous mioituksesta ja suunnittelusta!