Maalämmön hankeselvitys

Hankeselvityksellä selvitetään maalämpöhankkeen esisuunnitteluvaiheessa, voidaanko maalämpöä hyödyntää kiinteistössä ja minkä verran kaivoja tarvitaan.

Lisäksi määritetään kiinteistöön parhaiten sopiva lämpöpumppulaitteisto sekä varmistetaan, että lämmitysverkosto soveltuu maalämmölle.

Kun tiedetään tarvittava kaivotarve sekä lämpöpumppulaitteiston teho, voidaan arvioida maalämpöjärjestelmän kustannus. Kustannusarvion perusteella lasketaan investoinnin takaisinmaksuaika sekä elinkaarisäästöt.


Lapon Oy:n maalämpöselvityksen sisältö:
  • Rakennuksen energiatarpeiden selvitys
  • Määritetään maalämpöjärjestelmän teho
  • Tontin kallioperän kartoitus (kallioperäkartat tai TRT-mittaus)
  • Maalämpökentän alustava mitoitus EED-ohjelmalla
  • Selvitetään, onko maalämmön hyödyntäminen mahdollista
  • Investointilaskelmat
Tontin koko sekä esimerkiksi pinnanmuodot ja rakennukset voivat rajoittaa porauskentän kokoa. Lisäksi tontin kallioperän ominaisuudet ja maakerrosten paksuus vaikuttavat maalämpökentän energiantuottoon. Esisuunnitteluvaiheessa kannattaa riittävä ajoissa selvittää maalämpökentästä saatava energia ja teho, jotta muu lämmitysjärjestelmä voidaan mitoittaa sen mukaisesti. Hyvällä kartoituksella saadaan maalämpöjärjestelmän investointikustannukset laskettua hyvin tarkasti.

Erityisesti maaviileä ja hybridijärjestelmissä kartoitus kannattaa tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jäähdytyskäytössä keruunesteen lämpötila nousee helposti melko korkeaksi. Vaihtimien koko ja kaivokentän koko kannaattaa optimoida mahdollisimman kustannustehokkaasti. Vaihtimelle tulevat keruunesteen lämpötilat voidaan simuloida hyvin tarkasti EED-simulointiohjelmalla.