Maalämmön ja poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) yhdistäminen

Kiinteistöissä, joissa ei ole poistoilman lämmöntalteentottoa, voidaan rakentaa lämmöntalteenotto maalämpöjärjestelmän rinnalle. LTO:n hyödyntämisen taloudellinen kannattavuus on hyvin tapauskohtaista, riippuen mm. rakennuksen tilavuudesta ja poistoilmapuhaltimien lukumäärästä. Suunnitteluvaiheessa voidaan selvittää, onko pelkkä maalämpö vai maalämpö+LTO yhdistelmä kohteeseen kannattavin valinta.

Maalämpö+LTO yhdistelmällä saadaan monia etuja pelkkään maalämpöön verrattuna:

 • Kesäaikaisella LTO:n "hukkaenergialla" saadaan ladattua kaivokenttää, jolloin kaivokentän jäähtyminen pienenee huomattavasti
 • Poraustarve eli kaivomäärä pienenee huomattavasti (tyypillisesti n. 30-40%), joka mahdollistaa järjestelmän toteuttamisen myös melko pienille tonteille.
 • LTO nostaa lämpöpumpuille tulevan keruunesteen lämpötilaa, jolloin lämpöpumppujen hyötysuhde paranee.

Maalämpö+LTO yhdistelmässä suunnittelun merkitys on huomattavasti normaalia maalämpöä tärkeämpi, jotta järjestelmä saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti! Suunnittelussa tulee huomioida mm:

 • Rakennuksen lämmitysenergiantarve
 • Kallioperän termiset ominaisuudet
 • LTO:n poistoilmamäärä ja poistoilmasta saatava teho (Lapon Oy mittaa aina poistoilmamäärät)
 • LTO:sta saatavan enegian ja kesäaikaisen latauksen vaikutus kaivokentän lämpötilatasoon
 • Kaivokentän oikeanlainen mitoitus. Eteenkään tehonotto ei saa mennä liian suureksi, jottei jäädytetä huippupakkasilla LTO-pattereita
 • LTO:n oikeanlainen kytkentä suhteessa kaivokenttään, jotta järjestelmä toimii oikeina ja kesäaikainen lataus saadaan toteutettua helposti
 • LTO vähentää kaivomäärää. Lämpöpumpputehoa suhteessa kaivomäärään on todella paljon, joten kaivokentään pitää saada suuria nestevirtaamia. Kaivokenttä ja putkistot pitää suunnitella siten, että lämpöpumput saavat riittävästi nestevirtaamaa toimiakseen oikein. Nestevirtaamalla on todella suuri vaikutus lämpöpumppujen tehontuottoon ja hyötysuhteeseen!
 • Katolle menevien putkien mitoitus

Lapon Oy käyttää suunnittelussa Ruotsalaista EED-simulointiohjelmaa, jolla saadaan tarkasti simuloitua järjestelmän toimintaa ja LTO:n latauksen vaikutus kaivokentän lämpötilatasoihin. Kallioperän termiset ominaisuudet mitataan tarvittaessa TRT-mittauksella.