top of page

TRT-mittaus

Terminen vastetesti eli TRT-testi on mittaus, jolla voidaan määrittää maalämpökentän kannalta oleelliset kallion termiset ominaisuudet eli kallion lämmönjohtavuus, kallion häiriintymätön lämpötila sekä porakaivon vastus. Testin tuloksia käytetään hyväksi maalämpökentän mitoituksessa esimerkiksi EED-simulointiohjelmalla. 

Kallioperän peruslämpötila ja lämmönjohtavuus vaihtelevat suuresti. Peruslämpötila on Etelä-Suomessa yleensä noin 7-9 astetta, kun Rovaniemen korkeudella se on enää 4-5 astetta. Lämmönjohtavuuden arvo on Suomessa keskimäärin noin 3,0 W/Km. Vaihteluväli on kuitenkin 2-5 W/Km. Lämpötilalla ja lämmönjohtavuudella on todella suuri merkitys kallioperästä otettavissa olevaan energiaan ja tehoon. TRT-mittauksen vaatiman testikaivon poraus antaa myös tärkeää tietoa kallioperän porattavuudesta sekä maakerroksen paksuudesta.

Testi toteutetaan siten, että kohteeseen porataan testikaivo ja asennetaan siihen kollektorit, eli keruuputket. Koekaivoon asennetaan mittauslaitteisto, kun kaivo on palautunut häiriintymättömään lämpötilaan porauksen jälkeen. Mittaus kestää muutaman päivän. Testikaivo hyödynnetään myöhemmin maalämpökentässä, joten siitä ei aiheudu ylimääräistä kulua.

Älä siis mitoita maalämpöjärjestelmän kannalta oleellisinta tekijää eli kaivokenttää pelkästään ns. ”hihavakioiden” avulla, sillä mitoitus voidaan

tehdä oikein tukeutumalla mitattuun tietoon tontin kallioperästä.

 

Lapon Oy on tehnyt yli sata TRT-mittausta Saariselältä Helsinkiin, luota siis ammattitaitoomme!

Miksi TRT-mittaus kannattaa
  • Saadaan mitattua tarkasti tontin kallioperän termiset ominaisuudet
  • Varmistutaan siitä, että kaivokentästä saadaan riittävästi energiaa ja tehoa koko rakennuksen elinkaaren ajan
  • Vältetään kaivotarpeen ylimitoitus ja myöskin alimitoitus

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teidän kiinteistölle sopiva suunnittelukokonaisuus!

Yhteydenottolomake

Logolaponoranssi.png

Success! Message received.

bottom of page