TRT-mittaus

Terminen vastetesti eli TRT on mittaus, jolla voidaan määrittää maalämpökentän kannalta oleelliset kallion termiset ominaisuudet eli kallion lämmönjohtavuus, kallion häiriintymätön lämpötila sekä porakaivon vastus. Testin tuloksia käytetään hyväksi maalämpökentän mitoituksessa esimerkiksi EED-ohjelmalla.

Kallioperän peruslämpötila ja lämmönjohtavuus vaihtelevat suuresti. Peruslämpötila on Etelä-Suomessa yleensä noin 7-8 astetta, kun Rovanimen korkeudella se on enää 4-5 astetta. Lämmönjohtavuuden arvo on Suomessa keskimäärin noin 3,0 W/Km. Vaihteluväli on kuitenkin 2-5 W/Km. Lämpötilalla ja lämmönjohtavuudella on suuri merkitys kallioperästä otettavissa olevaan energiaan.

Mittauksen tarpeellisuus tulee kartoittaa tapauskohtaisesti. Pienissä maalämpökentissä testin tekeminen ei yleensä ole kannattavaa, mutta suuremmissa kaivokentissä testin tekeminen tulee lähes välttämättömäksi. TRT-mittauksen avulla maalämpökenttä voidaan mitoittaa turvallisesti ilman riskiä kallioperän ominaisuuksista. Testikaivon poraus antaa myös tärkeää tietoa kallioperän porattavuudesta sekä maakerroksen paksuudesta


Testi toteutetaan siten, että kohteeseen porataan testikaivo ja asennetaan siihen kollektorit, eli keruuputket. Koekaivoon asennetaan mittauslaitteisto, kun kaivo on palautunut häiriintymättömään lämpötilaan porauksen jälkeen. Mittaus kestää muutaman päivän. Testikaivo hyödynnetään myöhemmin maalämpökentässä, joten siitä ei aiheudu ylimääräistä kulua.


Lapon Oy - Turvallisempaa maalämpöä kymmenien TRT-mittausten kokemuksella