Maalämpösuunnittelu ja mitoitus

Lapon Oy on maalämpöjärjestelmien mitoitukseen ja suunnitteluun erikoistunut yritys. Lapon Oy tarjoaa maalämpösuunnittelua rivitaloista suuriin liikekiinteistöihin ympäri Suomea.

Maalämpöjärjestelmissä säästöt syntyvät tontin kallioperästä kerättävästä energiasta. Lapon Oy:n lähestyminen maalämpöjärjestelmän mitoitukseen ja suunnitteluun lähteekin siitä, että selvitetään tarkasti tontin kallioperästä otettavissa oleva energiamäärä. Tämän tiedon avulla varmistutaan, onko maalämpö ylipäätään toteutettavissa kiinteistöön ja minkä verran kaivoja tarvitaan.

Maalämpöjärjestelmä koostuu kolmesta tekijästä: kaivokentästä, lämpöpumppulaitteistosta sekä lämmitysverkostosta. Järjestelmä
tason määrittää näistä heikoin lenkki, joten kaikki osa-alueet tulee tuntea. Lapon Oy mitoittaa myös kiinteistöön parhaiten sopivan lämpöpumppulaitteiston sekä varmistaa, että lämmitysverkosto soveltuu maalämmölle.

Miksi valita Lapon Oy:

  • Varmistutaan, että tontin kallioperästä saadaan riittävästi energiaa.
  • Maalämpöjärjestelmä tuottaa energiaa hyvällä hyötysuhteella koko rakennuksen elinkaaren ajan.
  • Saatte tontillenne parhaiten toimivan, toteuttamiskelpoisimman ja kustannustehokkaimman kaivokentän.
  • Lämpöpumppu mitoitetaan pitkäikäiseksi ja toimimaan mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella.
  • Lupakuva toimenpidelupaa varten
  • Laaditaan tarvittava tarjouspyyntömateriaali
  • Saatte vertailukelpoiset tarjoukset
  • Tarkistetaan saamanne tarjoukset, että ne vastaavat tarjouspyyntöä
  • Tarvittaessa autetaan urakan toteutuksen aikana

Lapon Oy:n palvelut:

- Maalämpöselvitys

- Maalämpömitoitus

- Maalämpösuunnittelu

- TRT-mittaus