top of page

Kunnalliset kiinteistöt

Lapon Oy on tehnyt useita TRT-mittauksia ja maalämpöjärjestelmien mitoituksia mm. koulu- ja päiväkotirakennuksiin ympäri Suomea Sodankylästä Helsinkiin.

Toimivan maalämpöjärjestelmän mitoitus ja suunnittelu lähtee siitä, että tontin kallioperän termiset ominaisuudet tiedetään tarkasti. Siten voidaan varmistua, että kaivokentästä saadaan riittävästi energiaa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Kunnallisten rakennusten ilmavaihdon vaihtelevuus eri vuorokaudenaikoina on iso tekijä, joka tulee huomioida erityisesti lämmitystehontarpeen laskennassa. Maalämpölaitteiston mitoitus onkin hieman haastavampaa, kuin taloyhtiökohteissa.

Lapon Oy on tehnyt myös useita heikosti toimivien maalämpöjärjestelmien korjaustarkistuksia kouluihin ja päiväkoteihin. Jälkeenpäin korjausten tekeminen on usein haastavaa ja kallista. Eteenkin vikojen löytäminen on usein hyvin haastavaa.

 

Suosittelen siis panostamaan hankkeen alkuvaiheessa maalämpöjärjestelmän mitoitukseen ja suunnitteluun, jotta ongelmilta vältytään.

MAALÄMPÖSUUNNITTELUN
MALLISISÄLTÖ
kunnallisissa kiinteistöissä

Selvitetään, onko maalämpöjärjestelmä kiinteistöön soveltuva

1.

Kiinteistön lämmitystehon ja energiatarpeiden selvitys.

2.

Selvitetään riittävätkö kiinteistön nykyiset pääsulakkeet ja sähkönsyöttökaapeli

3.

Tontin kallioperän termisten ominaisuuksien mittaus TRT-mittauksella

4.

Määritetään maalämpöjärjestelmän optimaalinen teho

5.

6.

Kaivojen lukumäärän, syvyyden ja kollektorikoon optimointi siten, että lämpöpumput saavat oikean määrän nestevirtaamaa toimiakseen suunnitellulla tavalla ilman suuria pumppauskustannuksia

7.

Kaivokentän mitoitus EED-simulointiohjelmalla

8.

Kaivokentän poraussuunnitelman laadinta

9.

Laitteiston kytkentäperiaatteen läpikäynti yhdessä LVI-suunnittelijan kanssa

10.

Tarvittaessa tekninen valvonta hankkeen aikana

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teidän kiinteistölle sopiva suunnittelukokonaisuus!

Yhteydenottolomake

Success! Message received.

Logolaponoranssi.png
bottom of page