top of page

Taloyhtiöt

Harkitsetteko taloyhtiössänne maalämpöön, poistoilman lämmön-talteenottoon tai niiden yhdistelmään siirtymistä? Lapon Oy:n avulla saatte oikein mitoitetun ja toimivan lämmitysjärjestelmän!

Maalämmön hankeselvitys

Taloyhtiöissä hanke lähtee parhaiten käyntiin siten, että laaditaan hankesuunnitelma, jonka avulla hankkeen toteutettavuus ja kannattavuus saadaan helposti esitettyä yhtiökokouksessa.

HANKESELVITYKSEN 
MALLISISÄLTÖ
Suunnittelu ja tarjouskilpailutus
 

Mikäli yhtiökokous päättää hankesuunnitelman jälkeen edetä hankkeessa, siirrytään suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa laaditaan tarjouspyyntöaineisto, jolla saadaan pyydettyä vertailukelpoiset tarjoukset urakoitsijoilta.

SUUNNITTELUVAIHEEN 
MALLISISÄLTÖ

1.

Selvitetään, onko lämpöpumppujärjestelmä soveltuva taloyhtiölle.

2.

Rakennuksen lämmitystehon ja energiatarpeiden selvitys.

3.

LTO-kohteissa poistoilmamäärien selvitys ja ilmamäärästä saatavan tehon ja energiamäärän laskeminen

4.

Tontin kallioperän kartoitus (GTK:n kallioperäkartat)

5.

Selvitetään riittävätkö taloyhtiön nykyiset pääsulakkeet ja sähkönsyöttökaapeli

6.

Määritetään maalämpöjärjestelmän optimaalinen teho

7.

Kaivokentän alustava mitoitus EED-simulointiohjelmalla

8.

Toteutettavissa olevien lämpöpumppujärjestelmien kannattavuusvertailu

9.

Raportointi- ja investointilaskelmat

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teidän taloyhtiölle sopiva suunnittelukokonaisuus!

Yhteydenottolomake

Logolaponoranssi.png

Success! Message received.

1.

Tarkennetaan mitoitus hankeselvityksen pohjalta

2.

Tehdään tarvittaessa tontin kallioperän TRT-mittaus

3.

Kaivojen lukumäärän, syvyyden ja kollektorikoon optimointi siten, että lämpöpumput saavat oikean määrän nestevirtaamaa toimiakseen suunnitellulla tavalla ilman suuria pumppauskustannuksia

4.

Kaivokentän tarkka mitoitus EED-simulointiohjelmalla

5.

Lämpöpumppujen kytkentäperiaatteiden laadinta

6.

Kaivokentän poraussuunnitelman laadinta

7.

Tarjouspyyntömateriaalin laadinta

8.

Tarjousten vertailu

9.

Tarvittaessa tekninen valvonta hankkeen aikana

bottom of page